Meritum Sp. z o.o.


KRS 0000513047 NIP 583-10-09-549 LICENCJA BROKERSKA 198/97 Adres: Darłowska 9 lok. 5, Gdańsk, Polska Telefon: +48 58 340 80 65 Email:


+48 58 340 80 65

Rosnące oczekiwania przedsiębiorców odnośnie ubezpieczeń oraz nasilająca się konkurencja krajowa i zagraniczna powodują, że to właśnie jakość świadczonych usług stała się dziś kryterium decydującym w dłuższej perspektywie o wynikach firmy oraz jej sukcesie rynkowym.

Głównym celem Meritum sp. z o.o. jest jak najlepsze poznanie potrzeb i wymagań naszych klientów, zarówno na etapie opracowywania zindywidualizowanej oferty, jak też w toku bieżącej współpracy, zapewniając im tym samym wymagany poziom bezpieczeństwa finansowego.

Świadczenie usług na wysokim poziomie zapewniamy dzięki przestrzeganiu przepisów prawa, postępowaniu zgodnie z dobrą praktyką rynkową oraz współpracując z podmiotami zweryfikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Naszymi priorytetami są̨:

  • utrzymanie zaufania, satysfakcji i bezpieczeństwa klientów
  • spełnienie wymagań systemu zarządzania jakością̨ funkcjonującego w Meritum sp. z o.o. oraz ciągłe doskonalenie procesów, usług i skuteczności systemu
  • dobór i systematyczne szkolenie personelu oraz ciągłe podnoszenie jego kwalifikacji,
  • zapewnienie bezpieczeństwa informacji
  • realizacja procesów w sposób zapewniający spełnianie wymagań prawnych oraz najwyższą jakość usług

Zapewniamy niezbędne zasoby i środki dla realizacji ustalonej strategii działania oraz zobowiązujemy się̨ do stosowania i przestrzegania polityki jakości przy pełnym udziale wszystkich pracowników.

Powyższa polityka jest odpowiednio i efektywnie zakomunikowana wszystkim pracownikom naszego przedsiębiorstwa, a także systematycznie oceniana przez Kierownictwo dla zapewnienia jej aktualności i przydatności