Meritum Sp. z o.o.


KRS 0000513047 NIP 583-10-09-549 LICENCJA BROKERSKA 198/97 Adres: Darłowska 9 lok. 5, Gdańsk, Polska Telefon: +48 58 340 80 65 Email:


+48 58 340 80 65

 • Andrzej Janik prezes zarządu

  doświadczenie:

  • prezes zarządu Meritum Sp. z o.o. dawniej Biura Brokerów Sp. z o.o. od utworzenia spółki w 1993 r. do dzisiaj
  • wspólnik w Biuro Brokerów S.c. w latach 1990 – 1993
  • prezes zarządu w PPH Norlis Sp. z o.o. w latach 1989 – 1990
  • główny technolog w GZF w Gdańsku w latach 1980 – 1989

  wykształcenie:

  • organizacja i zarządzanie przemysłem - studia magisterskie Politechnika Gdańska
  • magister inżynier chemii - Politechnika Radomska 1980 r.
  • absolwent studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej w zakresie organizacji, ekonomiki i zarządzania przemysłem
  • broker ubezpieczeniowy od 1993 r.
  • kurs dla maklerów giełdowych

  pasje pozazawodowe:

  • golf - członek Sierra Golf Club
  • sternik morski
  • radiooperator w służbie morskiej
  • krótkofalarstwo SP2FFZ
  • nurkowanie rekreacyjne, certyfikaty: Advanced Open Water Diver, Wreck Diver, Nitrox Diver, Emergency First Response
 • Bartosz Janik prokurent

  doświadczenie:

  • pełnomocnik zarządu odpowiedzialny za współpracę międzynarodową oraz plasowanie ubezpieczeń za granicą
  • prokurent Meritum Sp. z o.o. w od 2014 r.
  • dyrektor ds. ubezpieczeń majątkowych w latach 2010 – 2013

  wykształcenie:

  • doktorant - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • magister prawa - Uniwersytet Gdański
  • inżynier zarządzania i ekonomii - Politechnika Gdańska
  • zdany egzamin brokera ubezpieczeniowego w KNF

  pasje pozazawodowe:

  • sporty walki: judo mistrzostwo polski młodzików, vicemistrzostwo polski juniorów młodszych, mistrzostwo polski juniorów brazylijskego jiu-jitsu, zawodnik MMA
  • golf - członek Sierra Golf Club
  • nurkowanie rekreacyjne: certyfikat Open Water Diver
 • Małgorzata Drzewiecka broker ubezpieczeniowy

  doświadczenie:

  • wykonuje wolny zawód brokera ubezpieczeniowego nieprzerwanie od 1997 r.

  wykształcenie:

  • magister filologii polskiej - Uniwersytet Gdański
  • studia podyplomowe na kierunku „Ubezpieczenia” w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie
  • studia podyplomowe na kierunku „Diagnostyka i Likwidacja Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych” - Akademia Finansów w Warszawie
  • zdany egzamin brokera ubezpieczeniowego w KNF

  pasje pozazawodowe:

  • wychowywanie córki
  • literatura
  • poezja
 • Joanna Heyke dyrektor biura

  doświadczenie:

  • asystent brokera ubezpieczeniowego od 2015 r.
  • dyrektor biura Meritum Sp. z o.o. od 2015 r.
  • pełnomocnik zarządu ds. wdrożenia ISO 27001 w Meritum Sp. z o.o.

  wykształcenie:

  • aplikant radcowski - OIRP w Gdańsku
  • magister prawa - Uniwersytet Gdański
  • inżynier zarządzania i ekonomii - Politechnika Gdańska

  pasje pozazawodowe:

  • balet klasyczny
  • turystyka rowerowa

 • Marek Paweł Koschmidder

  asystent brokera ubezpieczeniowego

  doświadczenie:

  • asystent brokera ubezpieczeniowego od 2015 r.
  • Obrót kamieniami szlachetnymi od 2013 - Director Creamat LTD z siedziba w Londynie
  • Doradztwo gospodarcze - od 2013
  • PPUH Radpol - Handlowiec na rynkach zachodnio europejskich od 2013

  wykształcenie:

  • Master of Science Mathematical Modelling and Computation - Technical University of Denmark
  • Bachelor of Science with Honours in Mathematics - University of Sheffield
  • Financial Mathematics - Technische Universität München

  pasje pozazawodowe:

  • żeglarstwo wyczynowe - ISA Certificate Level 1
  • języki obce - biegle włada językiem Niemieckim i Angielskim a także Duńskim w stopniu komunikatywnym
  • judo