Meritum Sp. z o.o.


KRS 0000513047 NIP 583-10-09-549 LICENCJA BROKERSKA 198/97 Adres: Darłowska 9 lok. 5, Gdańsk, Polska Telefon: +48 58 340 80 65 Email:


+48 58 340 80 65

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę brokerską obejmującą min.:

1

Wykonanie audytu obejmującego analizę potrzeb klienta w zakresie ubezpieczeń, którego celem jest identyfikacja ryzyk mających strategiczne znaczenie dla jego firmy.
2

Opracowanie spójnego programu ubezpieczeniowego pokrywającego kluczowe ryzyka z punktu widzenia prowadzonego przedsięwzięcia.
3

Uzyskanie ofert ubezpieczenia z rynku krajowego i rynków zagranicznych dostosowanych do potrzeb klienta oraz ich rzetelne porównanie pod kątem istotnych dla klienta parametrów.
4

Wdrożenie zindywidualizowanego programu ubezpieczeniowego, zapewniającego zaplecze finansowe, gwarantowane przez zweryfikowane podmioty na rynku ubezpieczeniowym, w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej (awarii, szkody, przestoju).5

Bieżące zarządzanie programem ubezpieczeń wdrożonym u klienta polegające na monitorowaniu przebiegów szkodowych, korekcie nieprawidłowych procedur oraz szybkim reagowaniu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku.
6

Stały nadzór nad sprawami dotyczącymi obsługi ubezpieczeniowej.

7

Nadzór nad procedurami likwidacji szkód.