Meritum Sp. z o.o.


KRS 0000513047 NIP 583-10-09-549 LICENCJA BROKERSKA 198/97 Adres: Darłowska 9 lok. 5, Gdańsk, Polska Telefon: +48 58 340 80 65 Email:


+48 58 340 80 65

Gwarancje ubezpieczeniowe obok gwarancji bankowych są jednym z najpowszechniejszych instrumentów służących zabezpieczeniu realizacji zawartych umów. Ich przedstawienia zazwyczaj będzie żądać podmiot zlecający zrealizowanie danego kontraktu lub usługi jeszcze przed podpisaniem umowy na wypadek gdyby niedochowane zostały jej postanowienia, termin realizacji czy też jakość wykonanych prac byłaby niezgodna z oczekiwaniami.

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi zobowiązanie ubezpieczyciela do spełnienia określonego świadczenia wynikającego z treści gwarancji na rzecz jej beneficjenta.

Umożliwiają one zabezpieczenie praktycznie całego procesu inwestycyjnego na każdym z jego etapów. Wyróżniamy w szczególności: