Meritum Sp. z o.o.


KRS 0000513047 NIP 583-10-09-549 LICENCJA BROKERSKA 198/97 Adres: Darłowska 9 lok. 5, Gdańsk, Polska Telefon: +48 58 340 80 65 Email:


+48 58 340 80 65

Mając świadomość, że pracownicy stanowią dla każdego przedsiębiorstwa czynnik decydujący o jego sukcesie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferując programy ubezpieczeń grupowych.

  • grupowe ubezpieczenia na życie – min. świadczenia na rzecz dzieci lub współmałżonka w wypadku śmierci lub inwalidztwa w wyniku wypadku przy pracy
  • grupowe ubezpieczenia zdrowotne – min. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, koszty leczenia, koszty ratownictwa