Meritum Sp. z o.o.


KRS 0000513047 NIP 583-10-09-549 LICENCJA BROKERSKA 198/97 Adres: Darłowska 9 lok. 5, Gdańsk, Polska Telefon: +48 58 340 80 65 Email:


+48 58 340 80 65

Ubezpieczenia ryzyk stoczniowych stanowią podstawę funkcjonowania każdej stoczni. Ich celem jest zapewnienie ochrony dla inwestora oraz wykonawcy przed skutkami zdarzeń zakłócających proces budowy, remontu lub wodowania statku. Zawierane są na podstawie klauzul instytutowych, przeznaczonych dla przemysłu stoczniowego:

  • Institute clauses for Builders’ Risks
  • Shiprepairer’s Liability Clauses

Przedmiotem ubezpieczenia stoczniowego mogą być:

  • ryzyka związane z budową jednostek pływających prowadzoną na terenie stoczni
  • ryzyka na czas wodowania i ryzyka żeglugowe na czas przeprowadzania prób morskich
  • odpowiedzialność cywilna stoczni w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na statkach przekazanych przez właścicieli statków do stoczni