Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe obok gwarancji bankowych są jednym z najpowszechniejszych instrumentów służących zabezpieczeniu realizacji zawartych umów. Ich przedstawienia zazwyczaj będzie żądać podmiot zlecający zrealizowanie danego kontraktu lub usługi jeszcze przed podpisaniem umowy na wypadek gdyby niedochowane zostały jej postanowienia, termin realizacji czy też jakość wykonanych prac byłaby niezgodna z oczekiwaniami.

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi zobowiązanie ubezpieczyciela do spełnienia określonego świadczenia wynikającego z treści gwarancji na rzecz jej beneficjenta.

Umożliwiają one zabezpieczenie praktycznie całego procesu inwestycyjnego na każdym z jego etapów.