Meritum Sp. z o.o.


KRS 0000513047 NIP 583-10-09-549 LICENCJA BROKERSKA 198/97 Adres: Darłowska 9 lok. 5, Gdańsk, Polska Telefon: +48 58 340 80 65 Email:


+48 58 340 80 65

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO - MERITUM SP. Z O.O.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI INFORMACJAMI ORAZ DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia

Do najistotniejszych elementów obsługi brokerskiej należy dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnej specyfiki działalności klienta. W tym celu współpracujemy z naszymi partnerami w procesie zarządzania ryzykiem, w którym ubezpieczenie stanowi tylko jeden z elementów tego systemu.

Wiedza i doświadczenie naszego zespołu

Przewagę konkurencyjną budujemy w oparciu o naszych pracowników mogących poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze ubezpieczeniowej dużych spółek kapitałowych, posiadających wykształcenie prawnicze, inżynierskie oraz z zakresu finansów i wiedzy o zarządzaniu.

 

Współpraca międzynarodowa

Przygotowując dla Państwa oferty umów ubezpieczenia dysponują państwo pełnym przeglądem jak dane ryzyko kwotowane jest na rynku krajowym jak i również na rynkach zagranicznych posiadających często większe możliwości w zakresie pewnych obszarów ubezpieczeń jak np. ubezpieczenia morskie

Poufność danych

Informacje które od Państwa otrzymujemy w trakcie naszej współpracy są traktowane jako informacje poufne i będą wykorzystane jedynie do poprawy jakości państwa ochrony ubezpieczeniowej.

List otwarty Prezesa Zarządu w sprawie zachowania poufności danych

Szanowni Państwo,

Zarząd Meritum Sp. z o.o. stojąc na stanowisku, że informacja jest newralgicznym zasobem każdej organizacji, wdrożyło system zarządzania bezpieczeństwem informacji. Priorytetowym celem systemu jest zapewnienie poufności wrażliwych danych.

Przez bezpieczeństwo informacji w Meritum Sp. z o.o. rozumie się:

  • • zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem
  • • zabezpieczenie przed naruszeniem integralności
  • • zabezpieczenie przed zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji.

Zarząd Meritum Sp. z o.o. deklaruje, że jest świadomy znaczenia bezpieczeństwa informacji w działalności spółki, w kontaktach z jej partnerami biznesowymi oraz w przestrzeganiu wymogów prawnych.

W tym celu Zarząd:

  • • aktywnie dba o promocje wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji wśród pracowników
  • • wdraża politykę bezpieczeństwa informacji
  • • dąży do ciągłej poprawy poziomu bezpieczeństwa informacji w spółce
  • • zapewnia odpowiednie środki konieczne do utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Jesteśmy przekonani, że podjęte działania zapewnią Państwu spokój i pewność, że dochowujemy najwyższej staranności w celu ochrony poufności przekazywanych nam danych.

Prezes Zarządu
Andrzej Janik