Dawniej Biuro Brokerów Sp. z o.o.

Meritum Sp. z o.o.

Od ponad 30 lat aktywnie służymy naszym Klientom swoim doświadczeniem, zapewniając bezpieczeństwo finansowe dla najtrudniejszych przedsięwzięć. 

SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO - MERITUM SP. Z O.O.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami i usługami.

Zarządzanie ryzykiem
i ubezpieczenia

Do najistotniejszych elementów obsługi brokerskiej należy dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej do indywidualnej specyfiki działalności klienta. W tym celu współpracujemy z naszymi partnerami w procesie zarządzania ryzykiem, w którym ubezpieczenie stanowi tylko jeden z elementów tego systemu.

Współpraca międzynarodowa

Przygotowując dla Państwa oferty umów ubezpieczenia dysponują państwo pełnym przeglądem jak dane ryzyko kwotowane jest na rynku krajowym jak i również na rynkach zagranicznych posiadających często większe możliwości w zakresie pewnych obszarów ubezpieczeń jak np. ubezpieczenia morskie.

Poufność
danych

Informacje które od Państwa otrzymujemy w trakcie naszej współpracy są traktowane jako informacje poufne i będą wykorzystane jedynie do poprawy jakości państwa ochrony ubezpieczeniowej. Wszystkie informacje znajdą państwo w naszych dokumentach lub kontaktując się bezpośrednio z naszym specjalistą.

O nas

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym, posiadającym licencję nr 198/97 wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie. Działamy od 1993 roku, dawniej pod marką Biuro Brokerów a od czerwca 2014 roku jako MERITUM Sp. z o.o. Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw stanowi kapitał który oddajemy do dyspozycji naszych klientów. Tworzymy oraz wdrażamy programy ubezpieczenia w oparciu o oferty z rynku polskiego oraz rynków międzynarodowych. Przejmujemy na siebie ciężar bieżącej obsługi umów, zapewniając tym samym naszym klientom spokoju i świadomości bezpieczeństwa finansowego.

Przewagę konkurencyjną budujemy w oparciu o naszych pracowników mogących poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w obsłudze ubezpieczeniowej dużych spółek kapitałowych, posiadających wykształcenie prawnicze, inżynierskie oraz z zakresu finansów i wiedzy o zarządzaniu.

Meritum Sp. z o.o zapewnia kompleksowe czynności brokerskie na najwyższym poziomie

To co nas wyróżnia to umiejętne stosowanie wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem przy projektowaniu kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla naszych klientów. Jesteśmy dumni z naszej bogatej historii, która opiera się na ludziach z doświadczeniem i kwalifikacjami, którzy stoją za każdym prewencyjnym audytem, opracowywaniem programów ubezpieczeniowych i skuteczną likwidacją szkód.

Lat doświadczenia
30
Suma gwarancyjna OC brokera
25 mln

Oferta

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę brokerską obejmującą min.:

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe mienia służą zabezpieczeniu składników majątku przedsiębiorstwa od zdarzeń losowych mogących powodować straty takie jak: pożar, zalanie, awaria.

Ubezpieczenia OC

Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osoby trzeciej której swoim działaniem lub działalnością swojego przedsiębiorstwa wyrządził on szkodę.

Ubezpieczenia morskie

Ubezpieczenia morskie regulują przepisy kodeksu morskiego w myśl, których przedmiotem ubezpieczenia morskiego może być każdy interes majątkowy związany z żeglugą morską i dający się̨ ocenić w pieniądzach.

Ubezpieczenia stoczniowe

Ubezpieczenia ryzyk stoczniowych stanowią podstawę funkcjonowania każdej stoczni. Ich celem jest zapewnienie ochrony dla inwestora oraz wykonawcy przed skutkami zdarzeń zakłócających proces budowy, remontu lub wodowania statku.

Ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie Cargo ma zastosowanie w szeroko rozumianym transporcie ładunków (morskim i śródlądowym ale także drogowym, lotniczym lub kolejowym).

Ubezpieczenia grupowe pracowników

Mając świadomość, że pracownicy stanowią dla każdego przedsiębiorstwa czynnik decydujący o jego sukcesie, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferując programy ubezpieczeń grupowych.

Ubezpieczenia budowlano – montażowe

Realizacja projektów inwestycyjnych to potężne przedsięwzięcie logistyczne, niejednokrotnie wymagające koordynacji działań wielu podmiotów.

Ubezpieczenia D&O – zarząd i rady nadzorcze

Źródłem odpowiedzialności w/w osób mogą być ustawa, umowa spółki, regulaminy, uchwały, kontrakt menedżerski czy umowa o pracę. Ponoszą oni także odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w tym akcjonariuszom.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe obok gwarancji bankowych są jednym z najpowszechniejszych instrumentów służących zabezpieczeniu realizacji zawartych umów.