Ubezpieczenia stoczniowe

Ubezpieczenia ryzyk stoczniowych stanowią podstawę funkcjonowania każdej stoczni.

Stocznie są jednym z najważniejszych sektorów przemysłu, jednak ze względu na swoją specyfikę, są podmiotami narażonymi na bardzo duże ryzyko związane z prowadzoną działalnością. W przypadku awarii, katastrofy lub wypadku, straty mogą być ogromne i dotyczyć nie tylko statku w budowie, ale także osób, przedsiębiorstw powiązanych ze stocznią oraz mienia otaczającego. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie się przed ewentualnymi zdarzeniami, które mogą prowadzić do poważnych strat finansowych.
 

Ubezpieczenia stoczniowe to specjalistyczne rozwiązanie, które zapewnia ochronę przed ryzykiem związanym z działalnością stoczni. Ich celem jest zapewnienie ochrony dla inwestora oraz wykonawcy przed skutkami zdarzeń zakłócających proces budowy, remontu lub wodowania statku. Zawierane są na podstawie klauzul instytutowych, opracowanych przez International Underwriting Association, przeznaczonych dla przemysłu stoczniowego:

  •  Institute clauses for Builders’ Risks – to wytyczne dla ubezpieczenia budowy, które określają zakres i warunki polisy ubezpieczeniowej dla budowy. Ubezpieczenia na bazie warunków Builders’ Risks zazwyczaj obejmują ubezpieczenie od szkód wynikających ze zdarzeń losowych takich jak np. pożar, a także od szkód wynikających z działalności człowieka jak kradzieże, dewastacje czy też wadliwe wykonawstwo od momentu położenia stępki, poprzez wodowanie i próby morskie. Klauzule te także określają, jakie koszty są objęte ubezpieczeniem, w tym koszty wznowienia prac budowlanych, koszty wynajmu zastępczej przestrzeni i koszty usunięcia pozostałości po szkodzie.
     
  •  Shiprepairer’s Liability Clauses –  to zbiór zasad i warunków, które regulują odpowiedzialność firm remontujących statki w przypadku szkód wywołanych podczas remontu. Obejmują odpowiedzialność za szkody powstałe podczas remontu, takie jak uszkodzenie statku, utrata lub uszkodzenie jego wyposażenia, a także odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego wykonania remontu.