Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC chroni ubezpieczonego przed odpowiedzialnością cywilną, jaka może wyniknąć z jego działania, zaniechania lub działalności jego przedsiębiorstwa, w wyniku wyrządzenia szkody osobie trzeciej. W ostatnim czasie, z powodu trendu do orzekania coraz wyższych odszkodowań przez sądy i wpływu prawa unijnego nakładającego obowiązki na przedsiębiorców, znaczenie ubezpieczeń OC systematycznie wzrasta.

 Właściwe skonstruowanie umowy ubezpieczenia w tym zakresie wymaga nie tylko znajomości często zmieniających się przepisów prawa ale i dogłębnej wiedzy na temat specyfiki danej branży. Naszą rolą jest przejąć ten ciężar i skonstruować dla Państwa ochronę odpowiednią do potrzeb.

Nasza oferta obejmuje pełny przekrój produktów ubezpieczeniowych oferowanych na rynku, dostosowanych indywidualnie do Państwa potrzeb, są to min.:

  • ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia,
  • ubezpieczenia OC z tytułu realizacji prac kontraktowych,
  • ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego,
  • ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowy,
  • obowiązkowe ubezpieczenia OC grup zawodowych,
  • obowiązkowe ubezpieczenia OC komunikacyjnego dla flot pojazdów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczych pojazdów mechanicznych jest w Polsce ubezpieczeniem obowiązkowym.

Obowiązkowi temu podlegają posiadacze zarejestrowanych na terenie RP pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów, przyczep i naczep, pojazdów wolnobieżnych, pojazdów historycznych, pojazdów mechanicznych przed zarejestrowaniem na terenie RP.

Zazwyczaj ubezpieczenie OC zawierane jest na okres 12 miesięcy. 

Do zawarcia umowy ubezpieczenia OC  potrzebne są informacje, które posiadamy w:

 • dowodzie rejestracyjnym,
 • prawie jazdy,
 • dotychczasowej polisie ubezpieczeniowej.

Umowę OC można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej trwania.

dimitri-karastelev-ZH4FUYiaczY-unsplash-scaled