O nas

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym, posiadającym licencję nr 198/97 wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie. Działamy od 1993 roku, dawniej pod marką Biuro Brokerów a od czerwca 2014 roku jako MERITUM Sp. z o.o. Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw stanowi kapitał który oddajemy do dyspozycji naszych klientów. Tworzymy oraz wdrażamy programy ubezpieczenia w oparciu o oferty z rynku polskiego oraz rynków międzynarodowych. Przejmujemy na siebie ciężar bieżącej obsługi umów, zapewniając tym samym naszym klientom spokoju i świadomości bezpieczeństwa finansowego.

Zarząd

Mgr inż. Andrzej Janik - Prezes zarządu

W 1993 roku założył spółkę prawa handlowego i objął funkcję Prezesa Zarządu Meritum Sp. z o.o. Uzyskał uprawnienia brokerskie w 1993 roku. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii Politechniki Świętokrzyskiej, a także podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania przemysłem na Politechnice Gdańskiej,

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej, co pozwala mu na szerokie spojrzenie i zapewnia głęboką wiedzę dotyczącą rynku. Obecnie odpowiada za kształtowanie strategii rozwoju firmy, konserwowanie trwałych relacji z rynkiem ubezpieczeniowym i wdrażanie procedur zgodnych z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. Dba o to, aby działania firmy odpowiadały najlepszym praktykom i standardom branżowym.

dr Bartosz Janik - Wiceprezes zarządu

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również studnia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia inżynierskie z zakresu zarządzania na Politechnice Gdańskiej. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa i ubezpieczeń.

Broker ubezpieczeniowy, od początku swojej pracy w zawodzie brokera związany z branżą morską, budowlaną i stoczniową. Odpowiedzialny za kompleksową obsługę kluczowych klientów spółki w obszarze ubezpieczeń majątkowych, gwarancji ubezpieczeniowych i likwidacji szkód. 

Odpowiedzialność i sumienność to podstawowe zasady jakimi kieruję się podczas prowadzenia spraw klientów. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze dużych przedsiębiorstw, stanowi kapitał, który oddaje do Państwa dyspozycji. 
Misja i wartość

Misją Meritum sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom Klientów jest znajomość oraz rozumienie ich potrzeb, tak aby móc w pełni je zaspakajać poprzez działania mające na celu zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa finansowego.

W swojej pracy kierujemy się konkretnymi zasadami: